Kezdő oldal » Rólunk » Közzétételi lista

Közzétételi lista


A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2017/2018. tanév

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Tanító

8 fő

Osztálytanító

2.

Tanító

10 fő

Napközis nevelő

3.

Angol tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

4.

Biológia tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

5.

Ének tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Földrajz tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

6.

Fizika tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

7.

Informatika tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

8.

Kémia tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

9.

Magyar nyelv és irodalom tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

10.

Matematika tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

11.

Rajztanár

3 fő

Szakos tanítást végző

12.

Technika tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

13.

Testnevelés tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

14.

Történelem tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

15.

Könyvtáros tanár

1 fő

 

16.

Tanár

1 fő

Napközis nevelő

17.

Iparművész tanár

5 fő

Művészetoktató

Az oldal tetejére ↑


A nevelő és oktató munkát segítők végzettsége

2017/2018. tanév

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Tanító

3 fő

Pedagógiai asszisztens

2.

Tanár

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Az oldal tetejére ↑


Az országos mérés-értékelés eredményei

2017.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1497

1691

6. évf.

1503

1633

8. évf.

1612

1812

8. évf.

1571

1744

2016.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1684

6. évf.

1494

1626

8. évf.

1597

1786

8. évf.

1568

1728

2015.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1497

1702

6. évf.

1488

1592

8. évf.

1618

1805

8. évf.

1567

1691

2014.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1491

1636

6. évf.

1481

1566

8. évf.

1617

1861

8. évf.

1557

1689

2013.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1684

6. évf.

1497

1664

8. évf.

1620

1682

8. évf.

1555

1637

2012.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1636

6. évf.

1472

1610

8. évf.

1612

1757

8. évf.

1567

1671

2011.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1628

6. évf.

1465

1564

8. évf.

1601

1727

8. évf.

1577

1683

Az oldal tetejére ↑


Az intézményi lemorzsolódás és az évismétlés mutatói

 

Évismétlők száma

Lemorzsolódók száma

2016/2017. tanév

0 fő

0 fő

2015/2016. tanév

0 fő

0 fő

2014/2015. tanév

0 fő

0 fő

2013/2014. tanév

0 fő

0 fő

2012/2013. tanév

1 fő

0 fő

2011/2012. tanév

0 fő

0 fő

2010/2011. tanév

1 fő

0 fő

2009/2010. tanév

2 fő

0 fő

2008/2009. tanév

1 fő

0 fő

Az oldal tetejére ↑


Továbbtanulási mutatók

 

8. osztályosok létszáma

Gimnáziumban továbbtanulók

Szakközépiskolában továbbtanulók

Szakiskolában továbbtanulók

2016/2017. tanév

53 fő

31 fő

58 %

21 fő

40 %

1 fő

2 %

2015/2016. tanév

52 fő

22 fő

42 %

29 fő

56 %

1 fő

2 %

2014/2015. tanév

45 fő

29 fő

65 %

15 fő

33 %

1 fő

2 %

2013/2014. tanév

44 fő

27 fő

62 %

16 fő

36 %

1 fő

2 %

2012/2013. tanév

40 fő

20 fő

50 %

18 fő

45 %

2fő

5 %

2011/2012. tanév

37 fő

20 fő

54 %

14 fő

35 %

4 fő

11 %

2010/2011. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

2009/2010. tanév

37 fő

21 fő

57 %

12 fő

32 %

4 fő

11 %

2008/2009. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

Az oldal tetejére ↑


Szakkörök igénybevételének lehetőségei és a mindennapos testedzés formái

Szakkörök

Az iskolai szakkörök megtalálhatók a weblap Diákélet menüpontjában.

A mindennapos testedzés lehetőségei

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:

Az évfolyam megnevezése

A heti testnevelés órák száma

1., 2.,3., 4., 5.,6., 7., 8.

5 óra

A Bravo Diáksport Egyesület különböző szakosztályaiban lehetőséget biztosít a tanulók életkorának és érdeklődési körének megfelelő sportági csoportok kialakítása, amelyekben a mindennapos testedzés is megvalósul.

Az oldal tetejére ↑


A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatokra vonatkozó szabályok

Iskolai dolgozatok szabályai

A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját legkésőbb az előző szakórán köteles a tanulókkal közölni. A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótoltatható. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül: alsó tagozaton legfeljebb egy, felső tagozaton legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozat iratható.

A témazárók időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik.

A házi feladat

A házi feladat írásbeli és szóbeli feladatokból áll, melyeket a tanulók a leckefüzetükbe jegyeznek fel. Az otthoni házi feladatokkal az a célunk, hogy a tanulók képességeikhez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, megoldási technikákat, az ismereteket rögzítsék, és a rendszeres tanulás életük részévé váljon. A házi feladatban az írásbeli és szóbeli feladatok arányát és mennyiségét a követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg. A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható. Az elmulasztott házi feladat bejegyzésre kerül az ellenőrzőbe.

Rendszeres hiány esetén (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló érdemjegy adható.

Házi feladat a hétvégi pihenőnapokra, szünetekre

A hétvégi pihenőnapra és a szünetekre adott házi feladat mennyisége megegyezik a következő tanítási napra adott házi feladattal. Kiegészülhet szorgalmi feladatokkal például a versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők esetén /gyűjtőmunka, múzeumi feladat, házi dolgozat…/

A mulasztó, lemaradó tanulóknak a pedagógusok a felzárkózást segítő feladatokat jelölhetnek ki.

Házi feladat a nyári szünetre

Az intézmény a nyári szünetre kötelező házi feladatot nem ad. Tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a kötelező olvasmányokról, az ajánlott irodalomról és a fejlesztést, az ismeretszerzést segítő könyvekről.

Az oldal tetejére ↑


Az iskolai tanév helyi rendje Tanév rendje

A tanév 2017. szeptember 1-től – 2018. június 15-ig tart.

 • ­Első tanítási nap: 2017. szeptember 1.
 • ­Utolsó tanítási nap: 2018. június 15.
 • ­Az első félév: 2018. január 26-ig tart.
 • ­Félévi értesítők kiosztása: 2018. február 2.

Tanítási szünetek

 • ­Őszi szünet: 2017. október 30-tól-november 3-ig tart.
  Utolsó tanítási nap: 2017. október 27.
  Első tanítási nap: 2017. november 6.
 • ­Téli szünet: 2017. december. 27-től – 2018. január 2-ig tart.
  Utolsó tanítási nap: 2017. december 21.
  Első tanítási nap: 2018. január 3..
 • Tavaszi szünet: 2018. március 29-től –április 3-ig tart.
  Utolsó tanítási nap: 2018. március 28.
  Első tanítási nap: 2018. április 4.

Ünnepélyek

 • ­Tanévnyitó ünnepély: 2017. szeptember 1.
 • Megemlékezés az 1956-os forradalomról: 2017. október 22.
 • ­Karácsonyi ünnepély: 2017. december 21.
 • Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról: 2018. március 14.
 • Ballagás a 8. osztályoknak: 2018. június 15.
 • Tanévzáró ünnepély: 2018. június 22.

Megemlékezések

 • Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2017. október 6.
 • ­Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól: 2018. február 23.
 • Megemlékezés a holokauszt áldozatairól: 2018. április 16.
 • Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról: 2018. június 4.

Tanítás nélküli munkanapok

 • ­1. nap: Tantestületi kirándulás: 2017. október 20.
 • ­2. nap: Pályaorientációs nap: 2017. december 22.
 • ­3. nap: Nevelőtestületi félévzáró értekezlet: 2018. február 05.
 • ­4. nap: Nevelési értekezlet: 2018. április 21.
 • 5. nap: Gyermeknap: 2018. május 25.
 • 6. nap: Budapesti séta: 2018. június 11.

Vizsgák rendje

Osztályozó értekezlet az I. félév végén

 • Alsó tagozat: 2018. január 30.
 • Felső tagozat: 2018. január 29.
 • ­Művészeti csoportok: 2018. január 31.

Osztályozó értekezlet a II. félév végén

 • ­Alsó tagozat: 2018. június 18.
 • Felső tagozat: 2018. június 18.
 • Művészeti csoportok: 2018. június 18.

Osztályozó-és javítóvizsgák

 • ­2018. január 24-25.
 • ­2018. június 13-14.
 • ­2018. augusztus 28-29.

Alkalmassági vizsga

 • ­2018. március 26. és 27.

Művészeti alapvizsga

 • ­2018. május 29-31.

Szülői értekezletek

 • ­1 – 4. osztályok számára: 2017. szeptember 04. 17 óra
 • ­5 - 8. osztályok számára: 2017. szeptember 11. 17 óra
 • ­1 - 4. osztályok számára: 2018. február 06. 17 óra
 • 5 - 8. osztályok számára: 2018.február 12. 17 óra
 • 1 - 4. osztályok számára: 2018. május 07. 17 óra
 • ­5 - 8. osztályok számára: 2018. május 08. 17 óra
 • ­2017. december 04. Az iskolaválasztást segítő értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetése, a középiskolák bemutatkozása.
 • ­2018. június 04. Leendő elsős tanulók szüleinek tájékoztatása az iskolakezdésről és a „csibetábor” lehetőségéről.

Fogadóórák

I. félév

 • ­2017. október 02. 16:30-18 óra
 • 2017.november 06. 16:30-18 óra
 • 2017. december 04. 16.30-18 óra

II. félév

 • ­2018. március 05. 16:30-18 óra
 • 2018. április 09. 16:30-18 óra

Nyílt napok

Felső tagozat

 • 2017. november 22

Alsó tagozat

 • 2018. március 07.

Művészet csoportoknak

 • 2018. április 24 – 26-ig

A leendő első osztályosok szülei számára

 • ­2018. február 14. és 2018. február 28.

Játékos foglalkozások óvodásoknak

 • ­2018. február 17. szombat
 • 2018. február 24. szombat
 • 2018. március 03. szombat

Az iskola által szervezett egyéb programok

I. félév

Tanulmányi kirándulások

 • ­Időpont: 2017. szeptember 29.
  Felelősök: osztályfőnökök

Évfolyam

Helyszín

1.

Állatkert / Bálint Ágnes Emlékház Vecsés

2.

Mesemúzeum, budai séta / Hűvösvölgy, Gyermekvasút

3.

Sas-hegy

Természetvédelmi Látogató központ

4.

Szentendre, Skanzen

5.

Esztergom

6.

Eger

7.

Pákozd és a Velencei tó

8.

Kecskemét

Múzeumi nap

 • ­Időpont: 2017. november 23.
  A múzeumokban a tanulók tárlatvezetés és feladatlap segítségével ismerkednek a látnivalókkal.
  A látogatásra 11 órakor indulnak az évfolyamok.

Évfolyam

Múzeum megnevezése

1.

Mezőgazdasági Múzeum

2.

Természettudományi Múzeum

3.

Budapest Történeti Múzeum, Vármúzeum

4.

Parlament

5.

Petőfi Irodalmi Múzeum

6.

Vendéglátóipari Múzeum/ Hadtörténeti Intézet és Múzeum

7.

Nemzeti Múzeum

8.

Ludwig Múzeum

Kőzet-és ásványvásár, előadások

 • Időpont: 2017. november

Kézműves foglalkozások óvodásoknak

 • ­Időpont: 2017. október-november

Mikulás ünnepség

 • Időpont: 2017. december 6.

Luca napi vásár

 • ­Időpont: 2017. december 15.

Kiállításokaz I. félévben

Óvodás rajzpályázat nyerteseinek kiállítása

 • ­Időpont:2017.november 29.

Karácsonyi nagykiállítás

 • ­Időpont: 2017. december 15.

II. félév

Farsang

 • ­Időpont: 2018. február 16. 14 órától – 20 óráig

Művészetek éjszakája

 • Időpont: 2018. március 23.
  Délelőtt: Vetélkedő: Indiáról
  Este: Nyitott műhelyek – Téma: India

Diákparlament

 • ­Időpont: 2018. március

Digitális témahét

 • Időpont: 2018. 04. 09-13.

Fenntarthatósági Témahét

 • Időpont: 2018. 04. 23-27.

A tanulók fizikai állapotának mérése

 • ­ Időpont: 2018. március 1. - április 20

Határtalanul program

 • ­Időpont: 2018. május 13. – május 17.

"Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" című, HAT-17-01 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott, HAT-17-01-2017-00910 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Délvidék történelme és természeti értékei című pályázatunk az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 3 000 000Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A kiránduláson a hetedik évfolyamosok vesznek részt, a programot egy projektnap keretében zárjuk le melynek időpontja 2018 júniusa.

Gyermeknap

 • ­Időpont: 2018. május 25.
  Esőnap: 2018. június.1.
  Felső tagozat: Akadályverseny a Városligetben a nyolcadik évfolyam szervezésében
  Alsó tagozat: Játék és sportnap a kicsiknek

Kiállítások a II. félévben

Művészetek éjszakája – India tematikus kiállítás

 • Időpont: 2018.március 23.

Művészeti tanszakok év végi vizsgakiállítása

 • ­Időpont: 2018.június 6.

Mérések

Országos mérések

Szövegértési és a matematikai eszköztudás mérése

Időpont: 2018. május 23.
Évfolyam: 6. 8.
Téma: Olvasás, szövegértés és matematikai eszköztudás mérése

Angol nyelvi szövegértés mérése

 • ­Időpont: 2018. május 16.
  Évfolyam: 6. 8.
  Téma: A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségének a mérése

Iskolai mérések

Difer mérés

 • ­Időpont: 2017.szeptember
  Évfolyam: 1.
  Téma: Iskolaérettségi állapot rögzítése, fejlesztés kidolgozása

Év eleji felmérés

 • ­Időpont: 2017. szeptember
  Évfolyam: 1-8.

Félévi felmérés

 • ­Időpont: 2018. január
  Évfolyam: 1-8.

Difer követő mérés

 • ­Időpont: 2018. április
  Évfolyam: 1.
  Téma: Iskolaérettségi állapot rögzítése,

Év végi felmérés

 • ­Időpont: 2018. május
  Évfolyam: 1-8.

Olvasás felmérés

 • ­Időpont: 2018. június
  Évfolyam: 1-4.

Az oldal tetejére ↑


Az iskolai osztályok száma, és a tanulók létszáma az egyes osztályokban

Sorszám

Az osztály megnevezése

Az osztály létszáma

1.

1.a

27

2.

1. b

30

3.

2. a

31

4.

2. b

30

5.

3. a

32

6.

3. b

31

7.

4. a

30

8.

4. b

30

9.

5. a

34

10.

5. b

34

11.

6. a

30

12.

6. b

31

13.

7. a

27

14.

7. b

29

15.

8. a

29

16.

8. b

31

2Az oldal tetejére ↑