Kezdő oldal » Rólunk » Közzétételi lista

Közzétételi lista


A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2018/2019. tanév

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Tanító

8 fő

Osztálytanító

2.

Tanító

9 fő

Napközis nevelő

3.

Angol tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

4.

Biológia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Ének tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Földrajz tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

6.

Fizika tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

7.

Informatika tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

8.

Kémia tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

9.

Magyar nyelv és irodalom tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

10.

Matematika tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

11.

Rajztanár

3 fő

Szakos tanítást végző

12.

Technika tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

13.

Testnevelés tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

14.

Történelem tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

15.

Könyvtáros tanár

1 fő

 

16.

Tanár

2 fő

Napközis nevelő

17.

Iparművész tanár

5 fő

Művészetoktató

Az oldal tetejére ↑


A nevelő és oktató munkát segítők végzettsége

2018/2019. tanév

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Érettségi és OKJ.

2 fő

Pedagógiai asszisztens

2.

Főiskolai hallgató

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Az oldal tetejére ↑


Az országos mérés-értékelés eredményei

2017.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1497

1691

6. évf.

1503

1633

8. évf.

1612

1812

8. évf.

1571

1744

2016.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1684

6. évf.

1494

1626

8. évf.

1597

1786

8. évf.

1568

1728

2015.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1497

1702

6. évf.

1488

1592

8. évf.

1618

1805

8. évf.

1567

1691

2014.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1491

1636

6. évf.

1481

1566

8. évf.

1617

1861

8. évf.

1557

1689

2013.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1684

6. évf.

1497

1664

8. évf.

1620

1682

8. évf.

1555

1637

2012.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1636

6. évf.

1472

1610

8. évf.

1612

1757

8. évf.

1567

1671

2011.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1628

6. évf.

1465

1564

8. évf.

1601

1727

8. évf.

1577

1683

Az oldal tetejére ↑


Az intézményi lemorzsolódás és az évismétlés mutatói

 

Évismétlők száma

Lemorzsolódók száma

2017/2018. tanév

1 fő

0 fő

2016/2017. tanév

0 fő

0 fő

2015/2016. tanév

0 fő

0 fő

2014/2015. tanév

0 fő

0 fő

2013/2014. tanév

0 fő

0 fő

2012/2013. tanév

1 fő

0 fő

2011/2012. tanév

0 fő

0 fő

2010/2011. tanév

1 fő

0 fő

2009/2010. tanév

2 fő

0 fő

2008/2009. tanév

1 fő

0 fő

Az oldal tetejére ↑


Továbbtanulási mutatók

 

8. osztályosok létszáma

Gimnáziumban továbbtanulók

Szakközépiskolában továbbtanulók

Szakiskolában továbbtanulók

2017/2018. tanév

54 fő

33 fő

61 %

20 fő

37 %

1 fő

2 %

2016/2017. tanév

53 fő

31 fő

58 %

21 fő

40 %

1 fő

2 %

2015/2016. tanév

52 fő

22 fő

42 %

29 fő

56 %

1 fő

2 %

2014/2015. tanév

45 fő

29 fő

65 %

15 fő

33 %

1 fő

2 %

2013/2014. tanév

44 fő

27 fő

62 %

16 fő

36 %

1 fő

2 %

2012/2013. tanév

40 fő

20 fő

50 %

18 fő

45 %

2fő

5 %

2011/2012. tanév

37 fő

20 fő

54 %

14 fő

35 %

4 fő

11 %

2010/2011. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

2009/2010. tanév

37 fő

21 fő

57 %

12 fő

32 %

4 fő

11 %

2008/2009. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

Az oldal tetejére ↑


Szakkörök igénybevételének lehetőségei és a mindennapos testedzés formái

Szakkörök

Az iskolai szakkörök megtalálhatók a weblap Diákélet menüpontjában.

A mindennapos testedzés lehetőségei

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:

Az évfolyam megnevezése

A heti testnevelés órák száma

1., 2.,3., 4., 5.,6., 7., 8.

5 óra

A Bravo Diáksport Egyesület különböző szakosztályaiban lehetőséget biztosít a tanulók életkorának és érdeklődési körének megfelelő sportági csoportok kialakítása, amelyekben a mindennapos testedzés is megvalósul.

Az oldal tetejére ↑


A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatokra vonatkozó szabályok

Iskolai dolgozatok szabályai

A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját legkésőbb az előző szakórán köteles a tanulókkal közölni. A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótoltatható. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül: alsó tagozaton legfeljebb egy, felső tagozaton legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozat iratható.

A témazárók időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik.

A házi feladat

A házi feladat írásbeli és szóbeli feladatokból áll, melyeket a tanulók a leckefüzetükbe jegyeznek fel. Az otthoni házi feladatokkal az a célunk, hogy a tanulók képességeikhez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, megoldási technikákat, az ismereteket rögzítsék, és a rendszeres tanulás életük részévé váljon. A házi feladatban az írásbeli és szóbeli feladatok arányát és mennyiségét a követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg. A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható. Az elmulasztott házi feladat bejegyzésre kerül az ellenőrzőbe.

Rendszeres hiány esetén (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló érdemjegy adható.

Házi feladat a hétvégi pihenőnapokra, szünetekre

A hétvégi pihenőnapra és a szünetekre adott házi feladat mennyisége megegyezik a következő tanítási napra adott házi feladattal. Kiegészülhet szorgalmi feladatokkal például a versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők esetén /gyűjtőmunka, múzeumi feladat, házi dolgozat…/

A mulasztó, lemaradó tanulóknak a pedagógusok a felzárkózást segítő feladatokat jelölhetnek ki.

Házi feladat a nyári szünetre

Az intézmény a nyári szünetre kötelező házi feladatot nem ad. Tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a kötelező olvasmányokról, az ajánlott irodalomról és a fejlesztést, az ismeretszerzést segítő könyvekről.

Az oldal tetejére ↑


Az iskolai tanév helyi rendje Tanév rendje

A tanév 2018. szeptember 1-től – 2019. június 15-ig tart.

­ Első tanítási nap: 2018. szeptember 3.

­ Utolsó tanítási nap: 2019. június 14.

­ Az első félév: 2019. január 25-ig tart.

­ Félévi értesítők kiosztása: 2019. február 1.

Tanítási szünetek

­ Őszi szünet: 2018. október 29-tól-október 31-ig tart.

­ Utolsó tanítási nap: 2018. október 26.

­ Első tanítási nap: 2018. november 5.

­ Téli szünet: 2018. december. 27-től – 2019. január 2-ig tart.

­ Utolsó tanítási nap: 2018. december 21.

­ Első tanítási nap: 2019. január 3.

­ Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól –április 23-ig tart.

­ Utolsó tanítási nap: 2019. április 17.

­ Első tanítási nap: 2019. április 24.

Ünnepélyek

­ Tanévnyitó ünnepély: 2018. szeptember 3.

­ Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2018. október 5.

­ Karácsonyi ünnepély: 2018. december 21.

­ Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról: 2019. március 13.

­ Ballagás a 8. osztályoknak 2019. június 14.

­ Tanévzáró ünnepély: 2019. június 21.

Megemlékezések

­ Megemlékezés az 1956-os forradalomról 2018. október 19.

­ Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 2019. február 25.

­ Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 2019. április 15.

­ Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 2019. június 4.

Tanítás nélküli munkanapok

­ 1. nap: Nevelőtestületi félévzáró értekezlet: 2019. február 04.

­ 2. nap: Nevelési értekezlet 2019. március 14.

­ 3-4. nap: Tantestületi kirándulás 2019. április 16-17.

­ 5. nap: Gyermeknap 2019. május 31.

­ 6. nap: Pályaorientációs nap 2019. június 03.

Vizsgák rendje

Osztályozó értekezlet az I. félév végén:

­ Alsó tagozat: 2019. január 29.

­ Felső tagozat: 2019. január 28.

­ Művészeti csoportok: 2019. január 30.

Osztályozó értekezlet a II. félév végén:

­ Alsó tagozat: 2019. június 17.

­ Felső tagozat: 2019. június 17.

­ Művészeti csoportok: 2019. június 17.

Osztályozó-és javítóvizsgák

­ 2019. január 23-24.

­ 2019. június 12-13.

­ 2019. augusztus 27-28.

Alkalmassági vizsga:

­ 2019. március 26. és 27.

Művészeti alapvizsga:

­ 2019. május 21-23.

Szülői értekezletek:

­ 1. osztályok számára 2018. szeptember 03. 17 óra

­ 2 - 4 osztályok számára 2018. szeptember 10. 17 óra

­ 5 - 8. osztályok számára 2018. szeptember 11. 17 óra

­ 1 - 4. osztályok számára: 2019. február 11. 17 óra

­ 5 - 8. osztályok számára: 2019.február 12. 17 óra

­ 1- 4. osztályok számára: 2019. május 06. 17 óra

­ 5 - 8. osztályok számára: 2019. május 07. 17 óra

­ 2018. december 03. Az iskolaválasztást segítő értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetése.

­ 2019. június 04. Leendő elsős tanulók szüleinek tájékoztatása az iskolakezdésről és a „csibetábor”lehetőségéről.

Fogadóórák:

I. félév:

­ 2018. október 08. 16:30-18 óra

­ 2018. november 26. 16:30-18 óra

II. félév:

­ 2019. március 04. 16:30-18 óra

­ 2019. április 01. 16:30-18 óra

Nyílt napok:

Felső tagozat

­ 2018. november 21.

Alsó tagozat

­ 2019. március 06.

Művészet csoportoknak

­ 2019. március 5 – 7-ig

A leendő első osztályosok szülei számára

­ 2019. február 20.

2019. február 27.

Játékos foglalkozások óvodásoknak:

­ 2019. február 23. szombat

2019. március 02. szombat

2019. március 09. szombat

Az iskola által szervezett egyéb programok

I. félév

Tanulmányi kirándulások

­ Időpont: 2018. szeptember 28.
Felelősök: osztályfőnökök

Évfolyam

Helyszín

1.

Piliscsév

2.

Margitsziget / Állatkert

3.

Városnéző hajózás a Dunán, Ludwig Múzeum / Budai Vár, Nemzeti Galéria

4.

Szentendre, Skanzen

5.

Esztergom

6.

Gödöllő

7.

Debrecen

8.

Visegrád

Múzeumi nap

­ Időpont: 2018. november 22.

A múzeumokban a tanulók tárlatvezetés és feladatlap segítségével ismerkednek a látnivalókkal.
A látogatásra 11 órakor indulnak az évfolyamok.

Évfolyam

Múzeum megnevezése

1.

Mezőgazdasági Múzeum

2.

Természettudományi Múzeum

3.

Budapest Történeti Múzeum, Vármúzeum/ Hagyományok Háza

4.

Parlament

5.

Szépművészeti Múzeum

6.

Vendéglátóipari Múzeum/ Országos Széchenyi Könyvtár

7.

Kiscelli Múzeum/ Arany Sas Patikamúzeum

8.

Ludwig Múzeum

Kőzet-és ásványvásár, előadások

­ Időpont: 2018. november

Kézműves foglalkozások óvodásoknak

­ Időpont: 2018. október

Mikulás ünnepség

­ Időpont: 2018. december 6.

Luca napi vásár

­ Időpont: 2018. december 15.

Kiállítások (az I. félévben)

Óvodás rajzpályázat nyerteseinek kiállítása

­ Időpont:2018.november 28.

Karácsonyi nagy kiállítás:

­ Időpont: 2018. december 15.

II. félév

Farsang

­ Időpont: 2019. február 22. 14 órától – 20 óráig

Angliai tanulmányút

- Időpont: 2019. március 17 – 23.

- Partner utazási iroda: Student Lines

- Program: Csalagút, Windsor, Eton, Beacons Nemzeti Park, látogatás egy angol szénbányában, Cardiff, Warwick Castle, Stratford-upon-Avon, Berkeley Castle, Gloucestershire, Bath, Stonehenge

Diákparlament

­ Időpont: 2019. március

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Időpont: 2019. 02. 25-03.01.

Fenntarthatósági Témahét

Időpont: 2019. 03. 18-22.

Digitális témahét

Időpont: 2019. 04. 08-12.

A tanulók fizikai állapotának mérése

­ Időpont: 2019. január 9. - április 26
Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.

Gyermeknap

­ Időpont: 2019. május 31.
Felső tagozat: Akadályverseny a Városligetben a nyolcadik évfolyam szervezésében
Alsó tagozat: Játék és sportnap a kicsiknek

­ Délután, este Gyereknap a szülők részvételével

Tornabemutató, vetélkedők, művészeti kiállítás, művészeti aukció, kézműves foglalkozások.

Kiállítások (a II. félévben)

Művészeti tanszakok év végi vizsgakiállítása

­ Időpont: 2019. május 31.

Mérések

Országos mérések

Szövegértési és a matematikai eszköztudás mérése

­ Időpont: 2019. május 23.

­ Évfolyam: 6. 8.

­ Téma: Olvasás, szövegértés és matematikai eszköztudás mérése

Angol nyelvi szövegértés mérése

­ Időpont: 2019. május 16.

­ Évfolyam: 6. 8.

­ Téma: A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségének a mérése

Iskolai mérések

Difer mérés

­ Időpont: 2018.szeptember

­ Évfolyam: 1.

­ Téma: Iskolaérettségi állapot rögzítése, fejlesztés kidolgozása

Év eleji felmérés

­ Időpont: 2018. szeptember

­ Évfolyam: 1-8.

Félévi felmérés

­ Időpont: 2019. január

­ Évfolyam: 1-8.

Difer követő mérés

­ Időpont: 2019. április

­ Évfolyam: 1.

­ Téma: Iskolaérettségi állapot rögzítése,

Év végi felmérés

­ Időpont: 2019. május

­ Évfolyam: 1-8.

Olvasás felmérés

­ Időpont: 2019. június

Évfolyam: 1-4.

Az iskolai osztályok száma, és a tanulók létszáma az egyes osztályokban

Sorszám

Az osztály megnevezése

Az osztály létszáma

1.

1.a

31

2.

1. b

30

3.

2. a

29

4.

2. b

31

5.

3. a

31

6.

3. b

32

7.

4. a

33

8.

4. b

31

9.

5. a

31

10.

5. b

32

11.

6. a

35

12.

6. b

34

13.

7. a

28

14.

7. b

32

15.

8. a

25

16.

8. b

32

Az oldal tetejére ↑

Az oldal tetejére ↑