Kezdő oldal » Szülőknek » Hitoktatás

Hitoktatás

A 2016/17-es tanévben a 2., 3., 4., 6., 7. és a 8. évfolyamon folytatódik, az 1. és 5. évfolyam számára elkezdődik az erkölcstan tantárgy oktatása heti 1 órában. Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás is.

Iskolánkban a 2016/2017-es tanévben az alábbi egyházi jogi személyek vállalták a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését.

MEGNEVEZÉS

ELÉRHETŐSÉG - INFORMÁCIÓK

Budapest-Zugló Református Egyházközség

Az egyház helyi képviselője: Gerhárdné Ardai Ágnes

Elérhetőség:1145 Budapest, Róna u. 197-199

E-mail: ardiaga__kukac__gmail.com; zuglo@parokia.hu

Herminamezői Szentlélek Plébánia

Az egyház helyi képviselője: Pajor András Plébános

Elérhetőség: 1142 Budapest, Kassai tér 2.

E-mail: kassaiter1@gmail.com

Hit Gyülekezete

Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóság

Elérhetőség: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

E-mail: hitoktatas@hit.hu

Zuglói Evangélikus Egyházközség

Az egyház helyi képviselője Tamásy Tamásné, Lelkész

Elérhetőség: 1147 Budapest, Lőcsei út 32.

E-mail:zuglo@lutheran.hu

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Az egyház helyi képviselője: Kőszegi Judit

Elérhetőség: 1075. Budapest Síp utca 12.

E-mail: oktatas__kukac__mazsihisz.hu

Ezeknek az egyházaknak a képviselői 2016. március 7-én 18 órakor tájékoztatót tartanak az érdeklődő szülők számára.

A szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását is, amely egyházi jogi személy nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényről az iskola írásban értesíti a szülő által megjelölt egyházi jogi személy képviselőjét.

A szülő írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy:

  • valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást, vagy
  • az erkölcstanoktatást

igényli a gyermeke számára.

A nyilatkozattételek időpontjai:

  • a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával
  • a leendő 5. osztályos tanulók szüleinek: 2016. április 15-ig

Jelenlegi 1.-2.-3. és 5.-6.-7. évfolyamos gyermekek szüleinek nem kell újra nyilatkozni, aki változtatni szeretne az jelezze írásban az igazgatóság felé május 20-ig.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az intézmény a tanuló számára megszervezi az erkölcstan tantárgy oktatását.

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket arról, hogy a szülő nyilatkozatán tanév közben nem tud módosítani. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását mégis módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.