Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Tanév rendje

Tanév rendje

Az is­ko­lai tanév helyi rend­je Tanév rend­je

A tanév 2020. szeptember 1-től – 2021. június 15-ig tart.

Első tanítási nap:                                  2020. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:                               2021. június 15.

Az első félév:                                        2021. január 22-ig tart.

Félévi értesítők kiosztása:                      2021. január 29.

Ta­ní­tá­si szü­ne­tek

Őszi szünet:                                          2020. október 23-tól-november 1-ig tart.

Utolsó tanítási nap:                                              2020. október 22.

Első tanítási nap:                                                 2020. november 2.

Téli szünet:                                          2020. dec. 19-től – 2021. jan. 3-ig tart.

Utolsó tanítási nap:                                              2020. december 18.

Első tanítási nap:                                                 2021. január 4.

Tavaszi szünet:                                     2021. április 1-től –április 6-ig tart.

Utolsó tanítási nap:                                              2021. március 31.

Első tanítási nap:                                                 2021. április 7.

Ün­ne­pé­lyek

Tanévnyitó ünnepély:                                          2020. szeptember 1.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról:              2020. október 22.

Karácsonyi ünnepély:                                           2020. december 18.

Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról:          2021. március 12.

Ballagás a 8. osztályoknak                                    2021. június 11.

Tanévzáró ünnepély:                                            2021. június 22.

Meg­em­lé­ke­zé­sek

Megemlékezés az aradi vértanúkról                                          2020. október 5.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól  2021. február 25.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól                                           2021. április 16.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról                       2021. június 4.

Ta­ní­tás nél­kü­li mun­ka­na­pok

1. nap: Pályaorientációs nap:                                        2020. december 12.

2. nap: Nevelőtestületi félévzáró értekezlet                     2021. február 1.

3. nap: Farsang                                                              2021. február 19.

4. nap: Tantestületi kirándulás                                       2021. március 16.

5. nap: Nevelési értekezlet Adminisztrációs nap             2021.április 7.

6. nap: Diákönkormányzat napja - Gyermeknap              2021. május 28.

Vizs­gák rend­je

Osztályozó értekezlet az I. félév végén:

Alsó tagozat:                                                        2021. január 26.

Felső tagozat:                                                       2021. január 25.

Művészeti csoportok:                                           2021. január 27.

Osztályozó értekezlet a II. félév végén:

Alsó tagozat:                                                        2021. június 17.

Felső tagozat:                                                       2021. június 16.

Művészeti csoportok:                                           2021. június 18.

Osztályozó-és javítóvizsgák

2021. január 19-20.

2021. június 7-8.

2021. augusztus 25-26.

Alkalmassági vizsga:

Időpont:                                                               2021. március 23. és 24.

Művészeti alapvizsga:

Időpont:                                                               2021. május 25-27.

Szü­lői ér­te­kez­le­tek:

1. osztályok számára                                   2020. augusztus 31.        17 óra

2. és 5. osztályok számára                           2020. szeptember 7.         17 óra

3. és 6. osztályok számára                           2020. szeptember 8.        17 óra

4. és 7. osztályok számára                           2020. szeptember 9.        17 óra

8. osztályok számára                                   2020. szeptember 10.      17 óra

 

1 - 4. osztályok számára:                             2021. február 8.     17 óra

5 - 8. osztályok számára:                             2021.február 9.      17 óra

1 - 4. osztályok számára:                             2021. május 3.      17 óra
5 - 8. osztályok számára:                             2021. május 4.      17 óra

2020. november 30.        Az iskolaválasztást segítő értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetése.

2025. május 31.              Leendő elsős tanulók szüleinek tájékoztatása az iskolakezdésről és a „csibetábor”lehetőségéről.

Fo­ga­dó­órák:

I. félév:

2020. október 7.    16:30-18 óra

2020.november 23.         16:30-18 óra

II. félév:

2021. március 1.   16:30-18 óra

2021. április 19.    16:30-18 óra

Nyílt napok:

Felső tagozat

Időpont:                         2020. november 18.

Alsó tagozat

Időpont:                         2021. március 10.

Művészet csoportoknak

Időpont:                         2021. március 8 – 11-ig

A leendő első osztályosok szülei számára

Időpont:                         2021. február 24.

2021. március 3.

 

 

 

Já­té­kos fog­lal­ko­zá­sok óvo­dá­sok­nak:

Időpont:                         2021. február 27. szombat

2021. március 6. szombat

Az iskola által szervezett egyéb programok

I. félév

Karantén, alkotótábor, vizsgamunkák kiállítása

-          Időpont:         2020.szeptember 1

Felelős: Becski Leonóra

Kézműves foglalkozások óvodásoknak

­           Időpont:          2020. október

Felelősök:       Becski Leonóra és Bury Katalin

Mikulás ünnepség

­  Időpont:              2020. december 4.
Felelős:               Butkainé Sturovics Ágnes

Tanulmányi versenyek

­   Lásd a munkaközösségek programját

Kiállítások (az I. félévben)

Óvodás rajzpályázat nyerteseinek kiállítása

­  Időpont:2020.november 26.
Felelősök: Pelyva Judit és Becski Leonóra

Karácsonyi nagykiállítás:

­  Időpont: 2020. december 11.
Felelősök: Becski Leonóra

II. félév

Farsang

­   Időpont: 2021. február 19.

­   Felelősök: Pelyva Judit, Butkainé Sturovics Ágnes és Lekics Lilian

Diákparlament

­  Időpont:              2021. március
Felelős:               Lekics Lilian, Losonczi Julianna

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Időpont: 2021. 03. 01-03.05.

Felelős: Mohos Éva

Digitális témahét

Időpont: 2021. 03. 22-03.26.

Felelős: Mohos Éva

Fenntarthatósági Témahét

Időpont: 2021. 04. 19-04.23.

Felelős: Mohos Éva

Gyermeknap

­  Időpont:              2020. május 29.
Felső tagozat:     Akadályverseny a Városligetben a nyolcadik évfolyam szervezésében
Alsó tagozat:      Játék és sportnap a kicsiknek
Felelősök:           nyolcadikos osztályfőnökök, testnevelők, DÖK vezető,

Művészeti tanszakok év végi vizsgakiállítása

­  Időpont:              2020. június 1.
Felelős:               Becski Leonóra

Múzeumi nap

­  Időpont:              2021. június 4.
Felelősök:           Pelyva Judit
A múzeumokban a tanulók tárlatvezetés és feladatlap segítségével ismerkednek a látnivalókkal.
A látogatásra 11 órakor indulnak az évfolyamok.

 

Évfolyam

Múzeum megnevezése

1.

Mezőgazdasági Múzeum

2.

Természettudományi Múzeum

3.

Hadtörténeti Múzeum / Budapest Történeti Múzeum, Vármúzeum

4.

Parlament

5.

Szépművészeti Múzeum

6.

Petőfi Irodalmi Múzeum

7.

Nemzeti Galéria

8.

Ludwig Múzeum

 

 

Mérések

Országos mérések

Országos kompetenciamérés

­   Időpont:              2021. május 26.

­   Évfolyam:            6. 8.

­   Téma:                   Olvasás, szövegértés és matematikai eszköztudás mérése

Angol nyelvi mérése

­   Időpont:              2021. május 19.

­   Évfolyam:            6. 8.

­   Téma:                   A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségének a mérése

8.1.3 Pályaválasztási kompetenciavizsgálat

- Időpont:                       2020. szeptember 21 – október 12.

- Évfolyam:                    8.

8.1.4. A tanulók fizikai állapotának mérése

­ Időpont:                       2021. január 11. - április 23.

-          Felelős:               Testnevelők

Iskolai mérések

Difer mérés

­   Időpont:              2020.szeptember

­   Évfolyam:            1.

­   Téma:                   Iskolaérettségi állapot rögzítése, fejlesztés kidolgozása

Év eleji felmérés

­   Időpont:              2020. szeptember

­   Évfolyam:            1-8.

Félévi felmérés

­   Időpont:              2021. január

­   Évfolyam:            1-8.

Difer követő mérés

­   Időpont:              2021. április

­   Évfolyam:            1.

­   Téma:                   Iskolaérettségi állapot rögzítése,

Év végi felmérés

­   Időpont:              2021. május

­   Évfolyam:            1-8.

Olvasás felmérés

­   Időpont:              2021. június

Évfolyam:       1-4.

Az is­ko­lai osz­tá­lyok száma, és a ta­nu­lók lét­szá­ma az egyes osz­tá­lyok­ban

Sorszám

Az osztály megnevezése

Az osztály létszáma

1.

1.a

26

2.

1. b

30

3.

1. c

26

4.

2. a

25

5.

2. b

29

6.

2. c

26

7.

3. a

32

8.

3. b

29

9.

4. a

30

10.

4. b

29

11.

5. a

31

12.

5. b

29

13.

6. a

32

14.

6. b

34

15.

7. a

26

16.

7. b

28

17.

8. a

33

18.

8. b

33