Kezdő oldal » Aktuális

Aktuális


E-ellenörző

2018.10.08. 06:57

Tisz­telt Szü­lők, Gond­vi­se­lők! Ked­ves Di­á­kok!

A KRÉTA rend­szer elekt­ro­ni­kus nap­ló­ját hasz­nál­ja az in­téz­mény.

Ál­ta­lá­nos Is­ko­la: klik035045001

Mű­vé­sze­ti Is­ko­la:klik035045101

Fogadóóra az iskolában - 2018.10.08.

2018.10.01. 11:03

Tisztelt Szülők!

Várjuk Önöket az éves munkatervben meghatározott fogadóórára.