DÖK

A 2017/2018-as tanév diák önkormányzati kép­vi­se­lők

Elnök: Ko­moly Sá­mu­el, 6. b osz­tá­lyos ta­nu­ló

DÖK-öt se­gí­tő pe­da­gó­gus: Mohos Éva

Kép­vi­se­lők:

Bottka Barnabás (5.a)

Hirschler Viktória (5.b)

Samu Péter (6.a)

Komoly Sámuel (6.b)

Tákos Csenge (7.a)

Nemes Dóra (7.b)

Németh Csilla (8.a)

Branceisz Laura (8.b)