Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Adó 1%

Adó 1%

Zuglói Munkácsy Iskoláért Alapítvány

Zuglói Munkácsy Iskoláért Alapítvány

(ZMIA) alapítás éve: 2017.

Az alapítvány célja:

v A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak támogatása, hogy képességeiket minél szélesebb területen bontakoztathassák ki. A tanulás tanításának részeként a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek növelése és a tudás minőségének értékelése. A tanulmányi versenyek lebonyolításának segítése, a versenyeredmények értékelésének támogatása.

v Az általános iskolai oktatás és a művészetoktatás tevékenységében korszerűbb oktatási feltételek megteremtése és programok tárgyi feltételeinek javítása a nevelő - oktató munka hatékonyságának növelése érdekében.

v A gyermekek egészséges és környezetbarát életmódra nevelésének támogatása, a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére szervezett programokkal.

v Nemzeti, népi kultúránk és történelmi hagyományaink, értékeinek megismerése, fejlesztése, ápolása és erősítése az iskola közösségei, családjai között. A kulturális neveléséhez szükséges tárgyi feltételek körének bővítése, az iskola által szervezett programok lebonyolításához anyagi feltételek biztosítása.

v A tanulók erkölcsi érzékének, önismeretének, lelki egészségének alakításának érdekében a közösségformálást segítő programok és rendezvények szervezéséhez támogatás biztosítása.

v Ösztönzi a tanórán kívüli iskolai tevékenységek bővítését (szakkör, diákkör, sportkör), melyek a kreativitás fejlesztésének, a tehetségazonosítás-és kibontakoztatásnak fő színterei.

v A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, a társadalmi esélyegyenlőség kialakításának elősegítése az intézmény falain belül.

v Az iskola korszerűsítésére, és fejlesztésére irányuló elképzelések megvalósítása.

v Az iskola eszköztárának általános fejlesztését és korszerűsítése.

v Művészeti- és sporttevékenység támogatása.

v Ösztönözni és támogatni a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését elősegítő ötletek megvalósítását.

v Iskolai rendezvények (pl. megemlékezések, évfordulók, ünnepek) megvalósítása.

v Kulturális, és szabadidős intézmények látogatása (pl. belépőjegyek vásárlása, utazási költségek biztosítása).

v Tanulmányi, és egyéb versenyek megszervezése, lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel (pl. nevezési díjak, kísérőtanár biztosítása, terembérlet).

v Projektnapok megvalósítása (pl. Föld napja, Mikulás, stb.)

A célok megvalósítása érdekében várjuk felajánlásaikat, melyeket az alábbi számlaszámra átutalással tudnak teljesíteni.

Bankszámlaszám: 11714006-21445145

Az alapítvány adószáma: 18946976-1-42

Kérjük, hogy adójuk 1%-át is ajánlják fel az iskola alapítványa részére!

KÖSZÖNJÜK!!!

Az alapítvány gazdálkodásával, működésével kapcsolatban

felvilágosítást kérhetnek a kuratórium elnökétől.

Időpont egyeztetés az iskolatitkáron keresztül lehetséges.


Adó 1% felajánlása

2019.12.17. 09:42

ZUGLÓI MUNKÁCSY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

ADÓ­SZÁM: 18946976-1-42

Adó 1% felhasználsa 2019

2019.12.17. 09:43

Kedves Szülők!

A Bravo Diáksport Egyesület számlájára az idei évben 686.104,- Ft érkezett be az adó 1% felajánlásokból.