Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa

DÖK

A 2021/2022-es tanév diák önkormányzati kép­vi­se­lők

Elnök: Lohr Viktória, 8.b osz­tá­lyos ta­nu­ló

DÖK-öt se­gí­tő pe­da­gó­gus: Tóth-Lekics Lilián