Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa

DÖK

A 2020/2021-es tanév diák önkormányzati kép­vi­se­lők

Elnök: , osz­tá­lyos ta­nu­ló

DÖK-öt se­gí­tő pe­da­gó­gus: Lekics Lilián

Kép­vi­se­lők: