Kréta - általános iskola Kréta - művészeti iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa

DÖK

A 2018/2019-es tanév diák önkormányzati kép­vi­se­lők

Elnök: Ko­moly Sá­mu­el, 7. b osz­tá­lyos ta­nu­ló

DÖK-öt se­gí­tő pe­da­gó­gus: Mohos Éva

Kép­vi­se­lők:

Várkonyi Dorisz (5.a)

Lohr Viktória (5.b)

Bottka Barnabás (6.a)

Hirschler Viktória (6.b)

Gál Bernadett (7.a)

Komoly Sámuel (7.b)

Tymcyna Dániel (8.a)

Nemes Dóra (8.b)