Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Szülőknek » Diákigazolvány

Diákigazolvány

Tájékoztató diákigazolványhoz kapcsolódó NEK regisztrációval kapcsolatos ügyintézésről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján a diákigazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII törvény (Nektv.) szerinti elsődleges kártya, amely közokirat.

A Nektv. 6. § alapján:

NEK kártyát csak az igényelhet, akinek érvényes a NEK kártyafelhasználói regisztrációja. A regisztrációt az ország bármely járási (fővárosi kerületi) kormányablakában lehet kérelmezni.

A kormányablak a regisztráció során arcképmás- és aláírás-felvételezést folytat le, valamint a kérelmezőt a bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányban szereplő adatok alapján azonosítja.

Mindezekre tekintettel a NEK adatlap kiadásához szükséges az érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása, amely lehet személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.)
29. §-a értelmében minden polgár köteles a személyazonosító igazolvány kiadását igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. Kiskorú esetében a törvényes képviselő köteles biztosítani, hogy a gyermek rendelkezzen érvényes személyazonosító okmánnyal.

A már részletezett jogszabályok alapján tehát a NEK regisztrációhoz szükséges a személyes megjelenés, és a kiskorú gyermek személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása is.

Amennyiben a gyermek mégsem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, a NEK regisztrációt megelőzően azt pótolni kell.

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 18. §-ban foglaltak alapján, a személyazonosító igazolvány kiállításához, ha a kérelmezőnek nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, szükséges a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat. Az anyakönyvi kivonatot a kérelmező is bemutathatja, és a járási hivatal is beszerezheti. Ez utóbbi esetben az ügyintézési idő hosszabb lesz.

Cselekvőképtelen kiskorú esetében, az ügyintézéshez szükséges mindkét szülő megjelenése, illetve egyik szülő megjelenése esetén a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata, vagy a szülői felügyeleti jog megszüntetésének, szünetelésének igazolása.

Összegezve:

A diákigazolvány kiállításához szükséges a NEK regisztráció, amely az ország bármely kormányablakában kérelmezhető.

A regisztrációhoz szükséges a kérelmező személyes megjelenése, és érvényes személyazonosító okmány bemutatása.

Amennyiben a kérelmező kiskorú, és nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, a NEK regisztrációt megelőzően azt pótolni kell.

Személyazonosító igazolványhoz szükséges a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat.

Kiskorú kérelmező esetében szükséges mindkét szülő személyes megjelenése, vagy egyik szülő megjelenése és a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata, vagy a szülői felügyeleti jog megszűnésének, szünetelésének igazolása.