Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Művészeti Iskola » Térítési díjak és tandíjak

Térítési díjak és tandíjak

Művészetoktatás térítési díja a 2023/2024. tanévre

 

Tisz­telt Szü­lők!

 

A 2023/2024. tanévben a Képző- és iparművészeti ág díjalapja: 120.659,- Ft /fő/év

A fizetendő térítési- vagy tandíj összegét a köznevelési intézmény vezetője állapítja meg a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján.

 

A 2023/2024. tanévben fizetendő:

  • 5,0 – 4,5                     15%     =          18.099,-                    18.100,- Ft/fő/év
  • 4,4 – 4,0                     16%     =          19.306,-                    19.300,- Ft/fő/év
  • 3,9 – 3,5                     17%     =          20.512,-                    20.500,- Ft/fő/év
  • 3,4 – 3,0                     18%     =          21.719,-                    21.700,- Ft/fő/év

 

Abban az eset­ben, ha gyer­me­kük másik mű­vé­sze­ti is­ko­lá­ba is jár, az új Té­rí­té­si és tan­díj sza­bály­zat 4-es számú mel­lék­le­tén nyi­lat­koz­hat­nak tan­díj­kö­te­le­zett­sé­gi fi­ze­té­si igé­nyük­ről.

 

Ha a le­töl­tés nem indul el au­to­ma­ti­ku­san, kér­jük kat­tint­son az aláb­bi hi­vat­ko­zás­ra.

 

te­ri­te­si_­dij_es_­tan­díj_­sza­bály­zat.pdf 544,99 kB