Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Szülőknek » Mindennapos testnevelés

Mindennapos testnevelés

Tájékoztató a mindennapos testnevelésre vonatkozó szabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27 § (11) bekezdése alapján a nappali rendszerű iskolai oktatás azon osztályaiban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezik a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra:

  1. a. játékos, egészségfejlesztő testmozgással,
  2. b. a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
  3. c. iskolai sportkörben való sportolással,
  4. d. versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel

váltható ki.

Amennyiben a diák nem kíván részt venni az iskola által szervezett iskolai sportköri foglalkozáson, vagy a testnevelés órák két tanóráján, de (a - (d) pontban megjelölteknek megfelel, akkor felmentési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójának. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • az igazgatónak címzett, de a testnevelő tanároknak leadott szülői/gondviselői kérelem, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát,
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolását.

A szülő által aláírt kérelmek sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje minden tanév szeptember 21-e.

A mindennapos testnevelés iskolai csoportjainak szervezési feladatai miatt a határidőt követően kérelmet nem tudunk elfogadni!
 Megértésüket köszönjük.

A felmentésről hivatalos határozatban értesítjük a szülőt/gondviselőt.

A kérelem és engedélyezés formanyomtatványa letölthető: