Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Szülőknek » 16 óráig tartó iskolai foglalkozás

16 óráig tartó iskolai foglalkozás

Tájékoztató a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások megszervezéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése rendelkezik a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások megszervezéséről.

A törvény szerint az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak.

A tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen. A tanítási órák után a gyermek felügyelet nélkül az iskolában nem tartózkodhat!

Intézményünkben a napközis, tanulószobás foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy azok legalább 16 óráig tartanak.

A szülő kérelmére az iskola igazgatója az érintett tanulónak a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól felmentést adhat.

A felmentés a heti délutáni foglalkozások egészére vonatkozik. Tehát azon gyerekek esetében, akik csak egy-egy iskolai szakkörön, korrepetáláson, sportkörön, művészeti órán stb. szeretnének részt venni, de más foglalkozáson nem, a szülő a hét egészére felmentést kérhet, és amennyiben gyermeke a felmentést megkapta, az érintett tanulók csak az adott szakkörön, korrepetáláson stb. vesznek részt.

A felmentést engedélyező igazgatói határozat hiányában a tanuló részvétele kötelező a délutáni 16 óráig tartó foglalkozásokon.

Kérem a tisztelt Szülőket, hogy gondosan mérlegeljék a kérelem benyújtását. A kérelem benyújtásának határideje minden tanév szeptember 15-e.

A kérelem és engedélyezés formanyomtatványa letölthető: