Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története

Az iskola Zugló észak - nyugati szélén, az Ungvár utca - Írottkő park (Körvasút) - Kacsóh P. út (M3-as) közti területen, a mai 74 - es troli végállomásánál épült.

Az intézmény 1970 őszén kezdte meg oktató -, nevelő munkáját, mint új, egy emeletes lakótelepi iskola (12 tanuló - és napközis csoporttal).

Az úttörőcsapat Dózsa György nevét vette fel, annak emlékére, hogy az iskola a Dózsa György úti általános iskola megszűnésekor indult, annak jogutódjaként, s a tantestület döntő többsége is onnan került ide. Magukkal hozták emlékül az udvaron elhelyezett Kisdobos szobrot, László Péter alkotását, amely első öntvénye az eredeti szobornak, és szemlére a Dózsa György úti téren volt kiállítva.

A szobor végleges öntvénye a Hadtörténeti Múzeum előterében található. Az iskola alapításának évében helyezte el a Kisdobos szobor talapzatába a rajok üzenetét a 2000. évre az akkori diákság.

1982-ben megépült a hat tantermes kisépület, így sikerült az 1 - 3. osztályt megfelelően elhelyezni, és áttérhetett az intézmény az egyműszakos tanításra.

1987-ben az intézmény „b” osztályaiban elindult a rajz tagozat, felmenő rendszerben.

1990. április 3-án iskolánk, fennállásának 20. évfordulójára, felvette a Munkácsy Mihály nevet. A névadónk bronzból készült portré domborművét - Nagy Kolos szobrászművész alkotását - az alsó zsibongóban helyezték el és avatták fel.

1994-ben nyílt meg a Munkácsy Iskolagaléria, Zuglói Alkotó Pedagógusok tárlatával.

1999-ben bevezetésre került a differenciált csoportos oktatás magyar, matematika, és angol tantárgyakból. Itt a diákok tudásszintjüknek, haladási tempójuknak megfelelően képezhetik magukat.

2001-ben a művészeti alapképzés szabadidő keretben való elindítása heti 22 órában. „A legjobb iskolában készült rajzok a tanév során Zuglóban.” című kiállítás első megrendezése.

2003-2004 Az alapfokú művészetoktatás programjának kidolgozása, a művészeti iskola feltételeinek megteremtése.

2005. Megkezdi működését az alapfokú művészetoktatási intézmény, amely az általános iskola mellett délután működik, 8 tanuló csoportban 98 gyerekkel.

2006-ban önkormányzati beruházással intézményünk főépületét bővítették, megépült 4 új tanterem teljes felszereléssel, amelyek között korszerű rajzterem kialakítására is sor került.

2007-ben az intézmény megszerezte a „Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” címet.

2009-ben a Zuglói Önkormányzat újabb nagy beruházása révén átépítésre került az ebédlő, amely így 90 gyerek egyidejű étkezését tudja lebonyolítani. Az iskola sportudvarán az OLLÉ program keretében elkészült a műfüves focipálya, amely mind a tornaórákon, mind a szabadidő keretében jól hasznosítható.

Ugyanebben az évben munkánk elismeréséül Budapest-Zugló Önkormányzata, Zuglóért Emlékérmet adományozott a nevelőtestületnek.

Az elmúlt 10 évben iskolánk az egyik legkeresettebb kerületi iskolává vált, gyereklétszámunk megnövekedett, jelenleg 515 fő, művészetoktatásra 201 tanuló jár.

Intézményünk fejlődése, bővülése az utóbbi években is töretlen. Zugló Önkormányzatának segítségével salakos sportpályánk helyén modern, rekortán labdajáték pálya épült.

A Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség iskola felújítási pályázatának eredményeként megújult és új eszközökkel bővült rajztermünk és kerámia műhelyünk. Jelenleg az iskola új szárnyának átadására várunk. Az állami beruházással megvalósult projekt révén 4 új tanteremmel gazdagodtunk, amelyek a jelenlegi zsúfoltságot enyhítik és a művészetoktatás számára végre megfelelő munkafeltételeket biztosítanak majd. Az új épületrésszel nagy vágyunk is megvalósul, az összeköttetés a kisház és a nagyház között.

Pedagógiai módszereinket, eszközeinket is folyamatosan alakítjuk, próbálunk igazodni a 21. század kihívásaihoz. Minden tantermünk laptoppal, projektorral felszerelt, az informatika oktatását két számítógép terem segíti.

Idegen nyelvet (angol) 4. osztálytól heti 4 órában tanítunk, nívócsoportban. 8. év végén legfelkészültebb diákjaink próba illetve rendes B2-s nyelvvizsgát tehetnek. A 7-8. évfolyam számára angliai tanulmányutat szervezünk a célnyelvi környezet megismerésére.

Az 5 testnevelés óra keretében néptáncot is oktatunk diákjainknak, amelyen hatalmas lelkesedéssel vesznek részt a gyerekek.

A Határtalanul programba a kezdetektől bekapcsolódott iskolánk, 7. évfolyamosaink többször jártak már Erdély, a Felvidék, és a Vajdaság magyarok lakta vidékein.

Képek az iskoláról