Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Diákélet » Énekkar

Énekkar

„A zene hatása emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja az ízlést és az emberi magatartást.”
Kodály Zoltán

Iskolánk énekkara sok helyen szerepelt, örömet okozva az időseknek, civil szervezetek összejövetelén, kiállításokon a résztvevőknek,és iskolánk hírét növelték külföldi utakon. Rendszeresen részt veszünk a kerületi versenyeken, szép eredménnyel.

Fontosnak tartom,hogy a gyerekek részt vegyenek az énekkar munkájában. A zene sokoldalúan fejleszti képességeiket (hallás,ritmusérzék, koncentráció, memória és még hosszasan lehetne sorolni).

Kiemelném az énekkar közösségteremtő erejét (beilleszkedés, nyitottság, tolerancia). A zenét együtt hallgatni, a kórusműveket együtt énekelni mindig élvezet a gyermek számára. Az énekkari próbák, fellépések egyik pozitív hatása, hogy csökkenti a gyerekek szorongását, önbizalmukat, önkifejezésüket fejleszti.

A zenével magasabb szinten foglalkozó gyerekek képességei az átlagosnál intenzívebben fejlődnek. Nem véletlen, hogy ezeknek a tanulóknak sokkal jobb a helyesírásuk, és az idegen nyelvek tanulása is jóval könnyebben megy, mint zenével nem foglalkozó társaiknak.

A népdalok éneklése segít népi hagyományaink, kultúránk megőrzésében, ápolásában. A különböző hangulatú dalok előadása során gazdagabbá válik saját érzelmi életük.

„Mindenik embernek a lelkében dal van,és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép a lelkében az ének,az hallja a mások énekét is szépnek.”
Babits Mihály