Kréta - általános iskola Kréta - művészeti iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Közzétételi lista

Közzétételi lista


A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2018/2019. tanév

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Tanító

9 fő

Osztálytanító

2.

Tanító

10 fő

Napközis nevelő

3.

Angol tanár

5 fő

Szakos tanítást végző

4.

Biológia tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Ének tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

5.

Földrajz tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

6.

Fizika tanár

1 fő

Szakos tanítást végző

7.

Informatika tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

8.

Kémia tanár

2 fő

Szakos tanítást végző

9.

Magyar nyelv és irodalom tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

10.

Matematika tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

11.

Rajztanár

3 fő

Szakos tanítást végző

12.

Technika tanár

4 fő

Szakos tanítást végző

13.

Testnevelés tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

14.

Történelem tanár

3 fő

Szakos tanítást végző

15.

Könyvtáros tanár

1 fő

 

16.

Tanár

3 fő

Napközis nevelő

17.

Iparművész tanár

5 fő

Művészetoktató

Az oldal tetejére ↑


A nevelő és oktató munkát segítők végzettsége

2018/2019. tanév

Ssz.

Végzettség

Létszám

Beosztás

1.

Érettségi és OKJ.

2 fő

Pedagógiai asszisztens

2.

Eygetemi hallgató

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Az oldal tetejére ↑


Az országos mérés-értékelés eredményei

2018.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1499

1578

6. évf.

1492

1578

8. évf.

1614

1749

8. évf.

1602

1684

2017.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1620

1620

6. évf.

1620

1620

8. évf.

1620

1620

8. évf.

1620

1620

2016.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1497

1691

6. évf.

1503

1633

8. évf.

1612

1812

8. évf.

1571

1744

2015.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1684

6. évf.

1494

1626

8. évf.

1597

1786

8. évf.

1568

1728

2014.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1491

1636

6. évf.

1481

1566

8. évf.

1617

1861

8. évf.

1557

1689

2013.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1684

6. évf.

1497

1664

8. évf.

1620

1682

8. évf.

1555

1637

2012.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1489

1636

6. évf.

1472

1610

8. évf.

1612

1757

8. évf.

1567

1671

2011.

Matematikai kompetencia

Szövegértési kompetencia

 

országos átlag

iskolai átlag

 

országos átlag

iskolai átlag

6. évf.

1486

1628

6. évf.

1465

1564

8. évf.

1601

1727

8. évf.

1577

1683

Az oldal tetejére ↑


Az intézményi lemorzsolódás és az évismétlés mutatói

 

Évismétlők száma

Lemorzsolódók száma

2018/2019. tanév

0 fő

0 fő

2017/2018. tanév

1 fő

0 fő

2016/2017. tanév

0 fő

0 fő

2015/2016. tanév

0 fő

0 fő

2014/2015. tanév

0 fő

0 fő

2013/2014. tanév

0 fő

0 fő

2012/2013. tanév

1 fő

0 fő

2011/2012. tanév

0 fő

0 fő

2010/2011. tanév

1 fő

0 fő

2009/2010. tanév

2 fő

0 fő

2008/2009. tanév

1 fő

0 fő

Az oldal tetejére ↑


Továbbtanulási mutatók

 

8. osztályosok létszáma

Gimnáziumban továbbtanulók

Szakközépiskolában továbbtanulók

Szakiskolában továbbtanulók

2018/2019. tanév

53 fő

15 fő

23 fő

9 fő

5 fő

1 fő

0 fő

2017/2018. tanév

54 fő

33 fő

61 %

20 fő

37 %

1 fő

2 %

2016/2017. tanév

53 fő

31 fő

58 %

21 fő

40 %

1 fő

2 %

2015/2016. tanév

52 fő

22 fő

42 %

29 fő

56 %

1 fő

2 %

2014/2015. tanév

45 fő

29 fő

65 %

15 fő

33 %

1 fő

2 %

2013/2014. tanév

44 fő

27 fő

62 %

16 fő

36 %

1 fő

2 %

2012/2013. tanév

40 fő

20 fő

50 %

18 fő

45 %

2fő

5 %

2011/2012. tanév

37 fő

20 fő

54 %

14 fő

35 %

4 fő

11 %

2010/2011. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

2009/2010. tanév

37 fő

21 fő

57 %

12 fő

32 %

4 fő

11 %

2008/2009. tanév

36 fő

18 fő

50 %

14 fő

39 %

4 fő

11 %

Az oldal tetejére ↑


Szakkörök igénybevételének lehetőségei és a mindennapos testedzés formái

Szakkörök

Az iskolai szakkörök megtalálhatók a weblap Diákélet menüpontjában.

A mindennapos testedzés lehetőségei

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják:

Az évfolyam megnevezése

A heti testnevelés órák száma

1., 2.,3., 4., 5.,6., 7., 8.

5 óra

A Bravo Diáksport Egyesület különböző szakosztályaiban lehetőséget biztosít a tanulók életkorának és érdeklődési körének megfelelő sportági csoportok kialakítása, amelyekben a mindennapos testedzés is megvalósul.

Az oldal tetejére ↑


A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatokra vonatkozó szabályok

Iskolai dolgozatok szabályai

A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját legkésőbb az előző szakórán köteles a tanulókkal közölni. A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótoltatható. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül: alsó tagozaton legfeljebb egy, felső tagozaton legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozat iratható.

A témazárók időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik.

A házi feladat

A házi feladat írásbeli és szóbeli feladatokból áll, melyeket a tanulók a leckefüzetükbe jegyeznek fel. Az otthoni házi feladatokkal az a célunk, hogy a tanulók képességeikhez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, megoldási technikákat, az ismereteket rögzítsék, és a rendszeres tanulás életük részévé váljon. A házi feladatban az írásbeli és szóbeli feladatok arányát és mennyiségét a követelmények figyelembevételével a szaktanár határozza meg. A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható. Az elmulasztott házi feladat bejegyzésre kerül az ellenőrzőbe.

Rendszeres hiány esetén (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló érdemjegy adható.

Házi feladat a hétvégi pihenőnapokra, szünetekre

A hétvégi pihenőnapra és a szünetekre adott házi feladat mennyisége megegyezik a következő tanítási napra adott házi feladattal. Kiegészülhet szorgalmi feladatokkal például a versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők esetén /gyűjtőmunka, múzeumi feladat, házi dolgozat…/

A mulasztó, lemaradó tanulóknak a pedagógusok a felzárkózást segítő feladatokat jelölhetnek ki.

Házi feladat a nyári szünetre

Az intézmény a nyári szünetre kötelező házi feladatot nem ad. Tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a kötelező olvasmányokról, az ajánlott irodalomról és a fejlesztést, az ismeretszerzést segítő könyvekről.

Az oldal tetejére ↑


Az is­ko­lai tanév helyi rend­je Tanév rend­je

A tanév 2019. szeptember 1-től – 2020. június 15-ig tart.

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2.

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15.

Az első félév: 2020. január 24-ig tart.

Félévi értesítők kiosztása: 2020. január 31.

Ta­ní­tá­si szü­ne­tek

Őszi szünet: 2019. október 28-tól-október 31-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2019. október 25.

Első tanítási nap: 2019. november 4.

Téli szünet: 2019. dec. 23-től – 2020. jan. 3-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2019. december 20.

Első tanítási nap: 2020. január 6.

Tavaszi szünet: 2020. április 9-től –április 14-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2019. április 8.

Első tanítási nap: 2019. április 15.

Ün­ne­pé­lyek

Tanévnyitó ünnepély: 2019. szeptember 2.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról: 2019. október 22.

Karácsonyi ünnepély: 2019. december 20.

Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról: 2020. március 12.

Ballagás a 8. osztályoknak 2020. június 12.

Tanévzáró ünnepély: 2020. június 19.

Meg­em­lé­ke­zé­sek

Megemlékezés az aradi vértanúkról 2019. október 4.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 2020. február 25.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 2020. április 16.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 2020. június 4.

Ta­ní­tás nél­kü­li mun­ka­na­pok

1. nap: Pályaorientációs nap: 2019. december 7.

2. nap: Nevelési értekezlet intézményi tanfelügyelet 2019.december 14.

3. nap: Nevelőtestületi félévzáró értekezlet 2020. február 3.

4. nap: Tantestületi kirándulás 2020. március 13.

5. nap: Munkácsy nap, 50. évforduló 2020. április 8.

6. nap: Diákönkormányzat napja - Gyermeknap 2020. május 29.

Vizs­gák rend­je

Osztályozó értekezlet az I. félév végén:

Alsó tagozat: 2020. január 28.

Felső tagozat: 2020. január 27.

Művészeti csoportok: 2020. január 29.

Osztályozó értekezlet a II. félév végén:

Alsó tagozat: 2020. június 16.

Felső tagozat: 2020. június 15.

Művészeti csoportok: 2020. június 17.

Osztályozó-és javítóvizsgák

2020. január 20-21.

2020. június 8-9.

2020. augusztus 25-26.

Alkalmassági vizsga:

Időpont: 2020. március 17. és 18.

Művészeti alapvizsga:

Időpont: 2020. május 26-28.

Szü­lői ér­te­kez­le­tek:

1. osztályok számára 2019. szeptember 02. 17 óra

2 - 4 osztályok számára 2019. szeptember 9. 17 óra

5 - 8. osztályok számára 2019. szeptember 10. 17 óra

1 - 4. osztályok számára: 2020. február 10. 17 óra

5 - 8. osztályok számára: 2020.február 11. 17 óra

1- 4. osztályok számára: 2020. május 4. 17 óra

5 - 8. osztályok számára: 2020. május 5. 17 óra

2019. december 02. Az iskolaválasztást segítő értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetése.

2020. június 02. Leendő elsős tanulók szüleinek tájékoztatása az iskolakezdésről és a „csibetábor”lehetőségéről.

Fo­ga­dó­órák:

I. félév:

2019. október 7. 16:30-18 óra

2019.november 25. 16:30-18 óra

II. félév:

2020. március 2. 16:30-18 óra

2020. április 20. 16:30-18 óra

Nyílt napok:

Felső tagozat

Időpont: 2019. november 20.

Alsó tagozat

Időpont: 2020. március 11.

Művészet csoportoknak

Időpont: 2020. március 9 – 12-ig

A leendő első osztályosok szülei számára

Időpont: 2020. február 19.

2020. február 26.

Já­té­kos fog­lal­ko­zá­sok óvo­dá­sok­nak:

Időpont: 2020. február 22. szombat

2020. február 29. szombat

Az is­ko­la által szer­ve­zett egyéb prog­ra­mok

I. félév

Ta­nul­má­nyi ki­rán­du­lá­sok

Idő­pont: 2019.szep­tem­ber28.
Fe­le­lő­sök: osz­tály­fő­nö­kök

Évfolyam

Helyszín

1.

Piliscsév

2.

Ócsa Tájház, tanösvény / Törökbálint Kecske világ

3.

Hagyományok Háza, Világörökség séta / Robirtok Kos

4.

Szentendre, Skanzen

5.

Ócsa Tájház, tanösvény

6.

Székesfehérvár / Hollókő

7.

Pesti Vigadó / Vasarely Múzeum

8.

Alcsút, Felcsút, Tabajd

Múzeumi nap

­ Időpont: 2019. november 21.

A múzeumokban a tanulók tárlatvezetés és feladatlap segítségével ismerkednek a látnivalókkal.
A látogatásra 11 órakor indulnak az évfolyamok.

Évfolyam

Múzeum megnevezése

1.

Mezőgazdasági Múzeum

2.

Természettudományi Múzeum

3.

Hadtörténeti Múzem / Hagyományok Háza

4.

Parlament

5.

Magyar Nemzeti Múzeum

6.

Kiscelli Múzeum/ Arany Sas Patikamúzeum

7.

Nemzeti Galéria / Bonbonetti Csokoládé Múzeum

8.

Ludwig Múzeum

Kézműves foglalkozások óvodásoknak

­ Időpont: 2019. október

Mikulás ünnepség

­ Időpont: 2019. december 6.

Luca napi vásár

­ Időpont: 2019. december 13.

Kiállítások (az I. félévben)

Óvodás rajzpályázat nyerteseinek kiállítása

­ Időpont:2019. november 27.

Karácsonyi nagy kiállítás:

­ Időpont: 2019. december 13.

II. félév

Farsang

­ Időpont: 2020. február 21. 11 órától – 20 óráig

Angliai tanulmányút

- Időpont: 2020. május 31 – június 06.

- Partner utazási iroda: Student Lines

- Program: VIII. Henrik nyomában a tengerparton

Diákparlament

­ Időpont: 2020. március

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Időpont: 2020. 03. 02-06.

Fenntarthatósági Témahét

Időpont: 2020. 03. 20-24.

Digitális témahét

Időpont: 2020. 03. 23-27.

A tanulók fizikai állapotának mérése

­ Időpont: 2020. január 8. - április 24
Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.

Gyermeknap

­ Időpont: 2020. május 29.
Felső tagozat: Akadályverseny a Városligetben a nyolcadik évfolyam szervezésében
Alsó tagozat: Játék és sportnap a kicsiknek

­ Délután, este Gyereknap a szülők részvételével

Tornabemutató, vetélkedők, művészeti kiállítás, művészeti aukció, kézműves foglalkozások.

Kiállítások (a II. félévben)

Művészeti tanszakok év végi vizsgakiállítása

­ Időpont: 2020. június 02.

Mérések

Országos mérések

Szövegértési és a matematikai eszköztudás mérése

­ Időpont: 2020. május 27.

­ Évfolyam: 6. 8.

­ Téma: Olvasás, szövegértés és matematikai eszköztudás mérése

Angol nyelvi szövegértés mérése

­ Időpont: 2020. május 20.

­ Évfolyam: 6. 8.

­ Téma: A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségének a mérése

Iskolai mérések

Difer mérés

­ Időpont: 2019.szeptember

­ Évfolyam: 1.

­ Téma: Iskolaérettségi állapot rögzítése, fejlesztés kidolgozása

Év eleji felmérés

­ Időpont: 2019. szeptember

­ Évfolyam: 1-8.

Félévi felmérés

­ Időpont: 2020. január

­ Évfolyam: 1-8.

Difer követő mérés

­ Időpont: 2020. április

­ Évfolyam: 1.

­ Téma: Iskolaérettségi állapot rögzítése,

Év végi felmérés

­ Időpont: 2020. május

­ Évfolyam: 1-8.

Olvasás felmérés

­ Időpont: 2020. június

Évfolyam: 1-4.

Az iskolai osztályok száma, és a tanulók létszáma az egyes osztályokban

Sorszám

Az osztály megnevezése

Az osztály létszáma

1.

1.a

27

2.

1. b

29

3.

1. c

27

4.

2. a

31

5.

2. b

31

6.

3. a

29

7.

3. b

29

8.

4. a

32

9.

4. b

32

10.

5. a

32

11.

5. b

32

12.

6. a

30

13.

6. b

32

14.

7. a

32

15.

7. b

32

16.

8. a

30

17.

8. b

32

Az oldal tetejére ↑

Az oldal tetejére ↑