Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa

Bemutatkozunk

A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója arra törekszik, hogy kellő önismerettel és tárgyi tudással rendelkező tanulókat neveljen, akik életük folyamán, a kultúra iránt nyitottak, az értékeket megbecsülik és közvetítik.

Célunk:

Családias, nyugodt légkörben, esztétikus környezetben, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő nevelési és oktatási módszerek alkalmazása.

A tanulók személyiségének, képességeinek megismerése és sokoldalú harmonikus fejlesztése a szülők bevonásával.

A továbbtanuláshoz biztos alapok nyújtása.

A kultúra iránti érdeklődés és nyitottság felkeltése.

Az emberi és társadalmi értékek megbecsülése és azok közvetítése.

Az iskola korábbi hagyományainak ápolása. Céljaink elérését az emelt szintű rajzoktatás és a kiválóra minősített művészeti iskola támogatja.

1

Leendő első osztályaink

  • 1.a osztály (matematika emelt óraszámban)
  • 1.b osztály (rajz emelt óraszámban)

Tanítási módszerek:

  • írás - olvasástanítás: mindkét első osztályban elemző – összetevő (szótagoló) olvasástanítási program
  • matematika: a tantárgy tanításában nagy hangsúlyt helyezünk az eszközhasználatra és a differenciált képességfejlesztésre
2

Délutáni tanulás – szabadidő:

Az alsó tagozaton és 5-6. osztályban önálló tanuló csoportban végzik a délutáni tevékenységüket a gyerekek. Az iskola zárt műfüves pályája és füves területe nagyszerű lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltésére.

Nyári táboraink biztosítják az alsó és felső tagozatos tanulók szabad idejének hasznos, vidám eltöltését, a művészeti alkotó tábor pedig a tehetség kibontakoztatását szolgálja.

3

Művészeti nevelés:

A délelőtti rajzoktatást kiegészítve délutánonként művésztanárok vezetésével, mindkét osztály tanulói választásuk szerint alapfokú képzőművészeti oktatásban részesülhetnek.

A képzés, térítési díjfizetés ellenében vehető igénybe.

Előképző 1-2. évfolyamon képzőművészeti alapozó gyakorlatok, alapfok 1-3. évfolyamon grafika és festészet alapjai, alapfok 4-6. évfolyamon választható műhelyek: kerámia, textil, tűzzománc, grafika, festészet.

 

4

Tehetséggondozás és egyéni fejlesztés:

Az emelt óraszámú oktatás, felső tagozaton a bontott csoportos oktatás – matematika, magyar, angol tantárgyakból - biztosítja a differenciált fejlesztést, a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára a magasabb szintű, elmélyültebb tudást. Ugyanakkor a csoportbontások, fejlesztő foglalkozások hatékonyan támogatják a felzárkóztatást és az egyéni képességfejlesztést.

 

Nyelvoktatás:

Angol nyelvet oktatunk, 4. osztálytól órakeretben, csoportbontással heti 4 órában.
Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a célnyelvi kommunikációra és angolszász kultúra megismerésére, ország ismeretre.
A 7. és 8. évfolyamon diákjaink angliai tanulmányi úton vehetnek részt.

6

Amennyiben a járványügyihelyzet megengedi: 

Nyitott kapuk: Amikor az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek iskolánk életébe

Időpontok:      2024. február 21. és 2024. február 28.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, melynek elérhetőségi linkjéről a későbbiekben adunk információt. 

Játékos, ismerkedő foglalkozások az iskolába készülő gyerekek számára:

Időpontok:      2024. február 22. (csütörtök) és 2024. március 7. (csütörtök)

Képességfelmérés:

Az alapfokú művészetoktatásra képességfelmérés útján lehet bekerülni. Jelentkezési lap honlapunkról tölthető le.

Képességfelmérés időpontjai:         2024. március 25. 16:00 és 2024. március 26. 16:00

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre Pelyva Judit Anita intézményvezető ad felvilágosítást telefonon, minden hétfőn1600 - 1700 óráig.