Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Diákélet » Könyvtár

Könyvtár

 1. A könyvtár története


  Iskolánkban az alapítás óta működik könyvtár. Az állomány folyamatosan bővül. 2006-ban új épületrészbe költöztünk, mely három helyiségből áll:
  • főterem: itt találhatók a kölcsönzésre szánt könyvek. A terem jól ellátott audiovizuális eszközökkel, nagyobb gyerekcsoport befogadására is képes.
  • olvasószoba: kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, albumok) helye. Ezen kívül számítógépek állnak a gyerekek rendelkezésére, melyen az internet is hozzáférhető.
  • raktár: ritkán használt, többpéldányos, régi könyvek tároló helye.
 2. Az állomány 10000 példány fölé emelkedett, mely természetesen az általános iskola igényeire épül.
 3. Gyűjtőköre
  • szaktárgyak témaköreinek alapvető kézikönyvei, ismeretterjesztő művei
  • ajánlott és kötelező szépirodalmi regények kis kitekintéssel a középiskolára
  • klasszikus és modern ifjúsági szépirodalmi alkotások magyar és külföldi íróktól
  • a szabadidő hasznos eltöltésének művei
  • pedagógiai, pszichológiai és módszertani könyvek
  • képzőművészeti kiadványok (életrajzok, albumok, művészeti stílusok)
  • videók, DVD-k, CD-k, hangkazetták
 4. A könyvtár céljai, feladatai
  • Az önálló ismeretszerzés menetének, technikájának megtanulása
  • Új ismeretek szerzése
  • A gyűjtő- és kutatómunka segítése
  • Az olvasás megszerettetése
  • Könyvtári ismeretek bővítése
  • Szakmai, módszertani ismeretek szerzése
  • A szabadidő hasznos eltöltésre ösztönzés
 5. A könyvtár működési rendje
  • tagjai: az iskola tanulói és dolgozói
  • a kölcsönzés ideje és módja: 1 hónap (meghosszabbítható), alsósoknak 1 db, felsősöknek 2 db könyv.
  • a használat térítésmentes
  • nyitva tartás: tanítás után, délutánonként
  • az olvasó a kölcsönzött műért felelősséggel tartozik
 6. A könyvtárhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
  • Minden évben részt veszünk a kerület könyvtárhasználati versenyén
  • Rendszeresen tartunk évfolyamonként könyvtári órákat, melyen a gyerekek megtanulnak tájékozódni a könyvtár helyiségeiben, megismerik a könyvtári dokumentumokat, gyakorlatot szereznek az önálló ismeretszerzésben.
  • Itt rendezzük meg a vers- és prózamondó versenyt, a Kazinczy olvasási versenyt és az estleges író-olvasótalálkozót, mesedélutánokat.

Ebben a tanévben is szeretettel és sok új könyvvel várja a gyerekeket a könyvtáros-tanár.