Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa

Napközi

Napközis foglalkozások

A több mint negyven éves és évről-évre megújuló modern, szép iskolánkban az oktató-nevelő munkának szerves része a napközis nevelés.

A napközis foglalkozásokat minden gyerek, illetve család igénybe veheti, aki arra igényt tart. Az igényeket a szülőknek írásban kell benyújtani az utolsó szülői értekezleten. A leendő elsősök a beiratkozás utáni első szülői értekezleten adhatják be kérelmüket a napközis foglalkozásra.

A napközis csoportok rendszeres tevékenységei

Ebédeltetés

A 2009-ben felújított és kibővített ebédlőben egyszerre 3 csoport is nyugodt körülmények közt ebédelhet. A gyerekek kulturált, esztétikus környezetben sajátíthatják el a helyes étkezési szokásokat, melynek kialakítására nagy súlyt fektetnek a csoportvezető napközis nevelők. Az ételt szállító gyermekélelmezési vállalat ebben a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítani tudja a tanulók egészséges táplálkozását.

Szabadidő-levegőzés

Tanítványaink testi fejlődését szolgálja a 2009. szeptemberben felavatott műfüves pálya. A mindennapos testnevelésen kívül itt alkalom nyílik a délutáni tömegsport foglalkozásokra is. A tágas udvaron a napközisek rendelkezésére: állnak a kosárlabdapalánkok és a ping-pong asztalok. A füves terület homokozóval, szaletlivel és fajátékokkal nagyon kedvelt játszóhely.

A délutáni szabadidős foglalkozások lehetőséget adnak a társas kapcsolatok kialakítására, új játék tanulására, különböző sporttevékenységekre és csoportok közötti versenyek lebonyolítására

Tanulási idő

A tanulás és a szabadidő megfelelő aránya, a testnevelés megoszlása a gyerekek életkorához igazodik. A napközis nevelők az osztálytanítóval szorosan együttműködve végzik munkájukat. A tanulás rövid, játékos foglalkozással kezdődik (ráhangolás a komoly munkára). Cél, a házi feladat önálló elkészítése.

Ennek érdekében fontos, kiemelt feladata a nevelőnek:

 •  a fegyelmezett légkör biztosítása,
 •  a helyes tanulási szokások ismertetése,
 •  a differenciált foglalkoztatás megszervezése,
 •  tanulópárok kialakítása,
 •  az önellenőrzés fejlesztése,
 •  az olvasás gyakoroltatása,
 •  a házi feladat minőségi és mennyiségi ellenőrzése.

 4. osztálytól kezdődően már inkább az egyéni korrekciós segítség kerül előtérbe. Alapvető nevelési feladatunk, hogy már korai gyermekkorban felkeltsük érdeklődésüket, igényüket az önművelésre. Ehhez segítséget nyújt a könyvtárunk is.

A csoportok egyéb tevékenységei

 • Megemlékezések jeles/különleges napokról
 • Ünnepi készülődések
 • Csoportközi foglalkozások
 • Író-olvasó találkozók
 • Könyv csere-bere