Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Alapítvány és Adó 1%

Alapítvány és Adó 1%

Zuglói Munkácsy Iskoláért Alapítvány

Zuglói Munkácsy Iskoláért Alapítvány

(ZMIA) alapítás éve: 2017.

Az alapítvány célja:

A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak támogatása, hogy képességeiket minél szélesebb területen bontakoztathassák ki. A tanulás tanításának részeként a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek növelése és a tudás minőségének értékelése. A tanulmányi versenyek lebonyolításának segítése, a versenyeredmények értékelésének támogatása.

Az általános iskolai oktatás és a művészetoktatás tevékenységében korszerűbb oktatási feltételek megteremtése és programok tárgyi feltételeinek javítása a nevelő - oktató munka hatékonyságának növelése érdekében.

A gyermekek egészséges és környezetbarát életmódra nevelésének támogatása, a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére szervezett programokkal.

Nemzeti, népi kultúránk és történelmi hagyományaink, értékeinek megismerése, fejlesztése, ápolása és erősítése az iskola közösségei, családjai között. A kulturális neveléséhez szükséges tárgyi feltételek körének bővítése, az iskola által szervezett programok lebonyolításához anyagi feltételek biztosítása.

A tanulók erkölcsi érzékének, önismeretének, lelki egészségének alakításának érdekében a közösségformálást segítő programok és rendezvények szervezéséhez támogatás biztosítása.

Ösztönzi a tanórán kívüli iskolai tevékenységek bővítését (szakkör, diákkör, sportkör), melyek a kreativitás fejlesztésének, a tehetségazonosítás-és kibontakoztatásnak fő színterei.

A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, a társadalmi esélyegyenlőség kialakításának elősegítése az intézmény falain belül.

Az iskola korszerűsítésére, és fejlesztésére irányuló elképzelések megvalósítása.

Az iskola eszköztárának általános fejlesztését és korszerűsítése.

Művészeti- és sporttevékenység támogatása.

Ösztönözni és támogatni a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését elősegítő ötletek megvalósítását.

Iskolai rendezvények (pl. megemlékezések, évfordulók, ünnepek) megvalósítása.

Kulturális, és szabadidős intézmények látogatása (pl. belépőjegyek vásárlása, utazási költségek biztosítása).

Tanulmányi, és egyéb versenyek megszervezése, lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel (pl. nevezési díjak, kísérőtanár biztosítása, terembérlet).

Projektnapok megvalósítása (pl. Föld napja, Mikulás, stb.)

A célok megvalósítása érdekében várjuk felajánlásaikat, melyeket az alábbi számlaszámra átutalással tudnak teljesíteni.

Bankszámlaszám: 11714006-21445145

Az alapítvány adószáma: 18946976-1-42

Kérjük, hogy adójuk 1%-át is ajánlják fel az iskola alapítványa részére!

KÖSZÖNJÜK!!!

Az alapítvány gazdálkodásával, működésével kapcsolatban

felvilágosítást kérhetnek a kuratórium elnökétől.

Időpont egyeztetés az iskolatitkáron keresztül lehetséges.


Adó 1% felajánlása

2019.12.17. 09:42

ZUGLÓI MUNKÁCSY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

ADÓ­SZÁM: 18946976-1-42