Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Általános iskola » Felvétel/átvétel másik intézményből

Felvétel/átvétel másik intézményből

Felvétel

fejlec01

Zuglói Munkácsy

Mihály Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Cím: 1142 Budapest, Csáktornya park 1.

Telefon: +36-1/467-0916, +36-1/799-0918, +36-1/799-0919

E-mail: zugloimunkacsy__kukac__zugloimunkacsy.hu Honlap: www.zugloimunkacsy.hu

OM azonosító: 035045

Fel­vé­tel az is­ko­lá­ba (2-8. osz­tá­lya­ink­ba):

Már működő osztályainkba új tanuló felvétele, személyes egyeztetés után lehetséges.

A fel­vé­tel­nél előny­ben van­nak azok a ta­nu­lók:

  • akik az is­ko­la kör­ze­té­hez tar­toz­nak,
  • akik­nek test­vé­re már az is­ko­la ta­nu­ló­ja,
  • akik­nek szü­lei is­ko­lánk­ba jár­tak,
  • akik köl­tö­zés miatt vál­ta­nak is­ko­lát.

Szük­sé­ges do­ku­men­tu­mok:

  • lak­cím­kár­tya
  • bi­zo­nyít­vány
  • TAJ kártya