Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Müpa
Kezdő oldal » Beiratkozás » Beiratkozás 2022/2023

Beiratkozás 2022/2023

A beiratkozás a 2022/2023-as tanévre: 2022. április 21-22.

A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója arra törekszik, hogy kellő önismerettel és tárgyi tudással rendelkező tanulókat neveljen, akik életük folyamán, a kultúra iránt nyitottak, az értékeket megbecsülik és közvetítik.

Célunk:

Családias, nyugodt légkörben, esztétikus környezetben, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő nevelési és oktatási módszerek alkalmazása.

A tanulók személyiségének, képességeinek megismerése és sokoldalú harmonikus fejlesztése a szülők bevonásával.

A továbbtanuláshoz biztos alapok nyújtása.

A kultúra iránti érdeklődés és nyitottság felkeltése.

Az emberi és társadalmi értékek megbecsülése és azok közvetítése.

Az iskola korábbi hagyományainak ápolása. Céljaink elérését az emelt szintű rajzoktatás és a kiválóra minősített művészeti iskola támogatja.

1

Leendő első osztályaink

  • 1.a osztály (matematika emelt óraszámban) – Karlik Helga
  • 1.b osztály (rajz emelt óraszámban) – Halajné Palánki Boglárka

Tanítási módszerek:

  • írás - olvasástanítás: mindkét első osztályban elemző – összetevő (szótagoló) olvasástanítási program
  • matematika: a tantárgy tanításában nagy hangsúlyt helyezünk az eszközhasználatra és a differenciált képességfejlesztésre
2

Délutáni tanulás – szabadidő:

Az alsó tagozaton és 5-6. osztályban önálló tanuló csoportban végzik a délutáni tevékenységüket a gyerekek. Az iskola zárt műfüves pályája és füves területe nagyszerű lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltésére.

Nyári táboraink biztosítják az alsó és felső tagozatos tanulók szabad idejének hasznos, vidám eltöltését, a művészeti alkotó tábor pedig a tehetség kibontakoztatását szolgálja.

3

Művészeti nevelés:

A délelőtti rajzoktatást kiegészítve délutánonként művésztanárok vezetésével, mindkét osztály tanulói választásuk szerint alapfokú képzőművészeti oktatásban részesülhetnek.

A képzés, térítési díjfizetés ellenében vehető igénybe.

Előképző 1-2. évfolyamon képzőművészeti alapozó gyakorlatok, alapfok 1-3. évfolyamon grafika és festészet alapjai, alapfok 4-6. évfolyamon választható műhelyek: kerámia, textil, tűzzománc, grafika, festészet.

Képességfelmérés:

Az alapfokú művészetoktatásra képességfelmérés útján lehet bekerülni.

Bár néhány járványügyi korlátozás kivezetésre került, az idei képességfelmérő programunkat online rendezzük meg.

A lap alján található „Jelentkezési lap képességfelmérőre” nyomtatványt kérjük kitöltve, aláírva visszaküldeni, a rajta megadott email címre fogjuk megküldeni a feladatokat.

Az emailben megküldött feladatok beérkezési határideje 2022. március 25. péntek, az eredményről április 5-ig értesítést küldünk.

4

Tehetséggondozás és egyéni fejlesztés:

Az emelt óraszámú oktatás, felső tagozaton a bontott csoportos oktatás – matematika, magyar, angol tantárgyakból - biztosítja a differenciált fejlesztést, a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára a magasabb szintű, elmélyültebb tudást. Ugyanakkor a csoportbontások, fejlesztő foglalkozások hatékonyan támogatják a felzárkóztatást és az egyéni képességfejlesztést.

 

Nyelvoktatás:

Angol nyelvet oktatunk, 4. osztálytól órakeretben, csoportbontással heti 4 órában.

Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a célnyelvi kommunikációra és angolszász kultúra megismerésére, ország ismeretre.

A 7. és 8. évfolyamon diákjaink angliai tanulmányi úton vehetnek részt.

6

Hagyományos bemutató foglalkozásainkat, nyílt napjainkat ebben a tanévben a járványhelyzet miatt sajnos nem tudjuk megtartani.

2022. február 23-án 17:00 – 18:00 között online, interaktív szülői tájékoztatót tartunk.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, elérhetősége: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XVZpYcUtlNWbrWNxc4QLOdPjBOjkh8vkepkJCozwUmo/edit?usp=sharing

A csatlakozáshoz szükséges elérési utat 2022. február 23-án 14 órakor honlapunkon tesszük közzé.

Beiratkozással, az osztályokkal, az intézmény életével kapcsolatos előzetes kérdéseiket 2022. február 21-ig várjuk az iskola e-mail címére.

Losonczi Julianna igazgató