Kréta - általános iskola
Tankerület Határtalanul! Megvalósult Magyarország Kormányának Támogatásával, 2022 Müpa
Kezdő oldal » Beiratkozás » Tájékoztató a beiskolázás módjáról

Tájékoztató a beiskolázás módjáról

A beiratkozás a 2023/2024-es tanévre: 2023. április 20-21.

Tájékoztatás tanköteles gyermek beíratásáról

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2023/2024-es tanévre

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

 

Személyes beiratkozás időpontja: 2023.04.20-án és 21-én 8:00 – 19:00

Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresés javasolt.

 

A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén ( https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül.

Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására 2023. április 20-án és 21-én lehetséges személyesen.

 

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

 

Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
 •  

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem
 •  

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 

Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha

 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a Közép-Pesti Tankerületi Központ honlapján is elérhető. ( https://kk.gov.hu/kozeppest)

 

Beiskolázás módja

Az iskolai felvételre, átvételre vonatkozó jogszabályi háttér:

·      2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50-5.§
·      20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 22-24.§

Iskolánk beiskolázási körzete a fenntartó által kijelölt körzethatár. Iskolánk felvételi körzetébe tartozó valamennyi tanulónak helyet biztosítunk. Az osztályba sorolást a szülők kérése és egyéb pedagógiai szempontok határozzák meg.